Účastníme se Operačního programu Zaměstnanost v rámci Evropského sociálního fondu EU

19.04.2017 14:42

 

 

 

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti Pila Perštejn s.r.o., registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004652, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

 

Příjemce dotace:

Pila Perštejn s.r.o.

Husova 10, 431 63 Perštejn

Statutární orgán: MARIE KONOPKOVÁ, Mgr. PETR KONOPKA

IČ: 28743211

Kontaktní osoba: Mgr. Petr Konopka, info@pilaperstejn.cz, tel: 604 591 277

 

Celkové způsobilé náklady projektu:       1 209 352,00 Kč

Celková výše dotace z ESF:                     1 027 949,20 Kč

Doba realizace projektu:                         1.1.2017 – 31.12.2018

Popis projektu

Cílem projektu je proškolit zaměstnance v manažerských a technický kurzech, díky kterým bude možné dále rozvíjet naši společnost. Po proškolení zaměstnanců lze předpokládat rozvoj naší společnosti, a to zejména získávání nových zakázek, což pozitivně ovlivní celý běh firmy. Díky nárůstu nových projektů dojde ke zvýšení obratu, což bude znamenat lepší odměny pro stávající zaměstnance a možnost příjmu nových pracovních sil.

Zaměstnanci společnosti se budou školit v těchto vzdělávacích aktivitách:

  • Měkké a manažerské dovednosti
  • Technické a jiné odborné vzdělávání

Cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Cílová skupina

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci společnosti Pila Perštejn s.r.o.

Výsledky projektu

  • Zásadní prohloubení obecných a specifických znalostí pracovníků společnosti.
  • Upevnit svoji pozici na českém trhu.

Kontakt

Pila Perštejn s.r.o.

info@pilaperstejn.cz

Sídlo:
Husova 10, 431 63 Perštejn
Provozovna:
Černýš parc. č. 117, 431 63 Perštejn

+420 604 591 277

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode