Účastníme se Operačního programu Zaměstnanost v rámci Evropského sociálního fondu EU

10.10.2019 13:23

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Pila Perštejn s.r.o. - podnikové vzdělávání zaměstnanců“ registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_091/0013107, prioritní osa OPZ: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

 

Příjemce dotace:

Pila Perštejn s.r.o.

Husova 10, 431 63 Perštejn

Provozovna:

Černýš 117, 431 63 Perštejn

IČ: 28743211

 

Doba realizace projektu: 1.10. 2019 – 30.9.2021

Popis projektu

  • Projekt řeší nízkou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce.
  • Příčiny problému jsou v nedostatečných zdrojích (zejména v případě malých a středních) podniků na průběžné vzdělávání svých zaměstnanců a na podporu moderních systémů řízení lidských zdrojů. Další příčinou je malý zájem pracovní síly se dále vzdělávat s cílem doplnit/změnit si kvalifikaci a také nedostatečná reakce na měnící se požadavky trhu práce z důvodu technologických změn.
  • Projekt obsahuje následující aktivity:
    • Měkké a manažerské dovednosti
    • Technické a jiné odborné vzdělávání

Cíl projektu:

Cílem projektu je vzdělávání zaměstnanců. V projektu jsou očekáváné změny v podobě zvýšení úrovně znalostí, dovedností a klíčových kompetencí zapojených pracovníků.

Cílová skupina

Zaměstnanci – osoby, které jsou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k organizaci

žadatele s výjimkou osob zaměstnaných na dohodu o provedení práce.

Výsledky projektu

  • Zásadní znalostí pracovníků společnosti.
  • Upevnit svoji pozici na českém trhu.

 

Kontakt

Pila Perštejn s.r.o.

info@pilaperstejn.cz

Sídlo:
Husova 10, 431 63 Perštejn
Provozovna:
Černýš parc. č. 117, 431 63 Perštejn

+420 604 591 277

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode